Danh hiệu

 1. 1

  Bình luận đầu tiên

  Gửi một bình luận ở đâu đó trên trang web để nhận được điều này.
 2. 2

  Ai đó thích bạn

  Ai đó ngoài kia đã bày tỏ cảm xúc tích cực với một trong những tin nhắn của bạn. Hãy tiếp tục đăng như thế để biết thêm!
 3. 5

  Bình luận thứ 30

  30 bình luận được đăng, bạn đã nhận được điểm thành tích tương ứng.
 4. 10

  Bình luận thứ 100

  Bạn đã đăng 100 bình luận. Bạn đã nhận được điểm thành tích với số tiền tương ứng!
 5. 10

  Nhận được 25 cảm xúc

  Bình luận của bạn đã nhận cảm xúc từ các thành viên đến 25 lần.
 6. 15

  Nhận được 100 cảm xúc

  Nội dung bạn đã đăng đã thu hút được số điểm cảm xúc là 100.
 7. 20

  Bình luận thứ 1000

  1.000 bình luận? Thật ấn tượng!
 8. 20

  Nhận được 250 cảm xúc

  Nội dung của bạn đã được phản ứng tích cực đến 250.
 9. 30

  Nhận được 500 cảm xúc

  Nội dung bạn đã đăng đã thu hút 500 phản ứng tích cực.