Template errors

  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Method isPortaArticle is not callable on the given object (SV\MultiPrefix\XF\Entity\Thread) (src/XF/Template/Templater.php:1163)

Nãy giờ tưởng nick fb mình bị hack không, mãi không vào được :((

AD
  • Ối dồi ôi
  • Binh nhất
  • fb.jpg
     

    Đăng nhập

    Top