Khi cao thủ IELTS đăng caption tiếng Anh và bị một người “dốt” bắt bẻ

Ảo thật đấy!

Binh nhì
Thành Viên Mới
13/7/21
16
2
3
1635496719320.png

1635496731958.png

1635496742577.png

1635496755452.png

1635496762132.png

1635496770321.png

1635496778808.png

1635496785783.png

1635496796048.png
 
  • Haha
Cảm xúc: vuonggiaan2001

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng