gáy

  1. "Yêu mèo theo con. Nhưng yêu lợn, bò theo miếng và yêu gà theo cân."

    Em xin được trích lại câu tiêu đề một lần nữa "Yêu mèo theo con. Nhưng yêu lợn, bò theo miếng và yêu gà theo cân." Và nếu em đã nói là em trích lại thì câu này đ** phải của em, mà của 1 thằng clone trên FB mà em sẽ không nói tên nó là Thạch Đạt Khai. Gáy thì lấy mother nick thật mà gáy, làm anh...